Perspektif İstanbul

Güncel koşulların biçimlendirdiği ve kavraması güç bir dijital hızdan doğan egemen duygular; yalnızlaşma ve yeterli destek alamama hissine dair bir söylem yarattı. Yaratıcı toplulukların insanlar arasında yeni bağlar oluşturmaya, diyalog geliştirmeye ve ilham vermeye dair önemini bu noktada anlıyoruz. Hâlihazırda var olan fiziksel sınırların çözülüşüne tanık olurken, diğer taraftan yeni sınırlarla ve olanaklarla karşı karşıyayız.

Bu olasılıklar, İstanbul gibi hayatı kaosun şekillendirdiği bir metropolde ilhamı yakalamak için birer araç oluyor ve biz bunu seviyoruz. İstanbul hakkındaki şu söz gibi “Dışarıdan bakanın kaos olarak gördüğüne, biz ev diyoruz.”

Hikâyeler, sesler ve görüntüler; merakımızı kamçılamak için kültürün dışavurumuna dönüşüyor, onun dokusunu örüyor ve bizi çok sesliliğin bir parçası olan hayal gücünün görkemli yolculuklarına çıkarıyor. Yaratıcılık odaklı üretimlerde, dünyanın dört bir yanından beslenirken yerel toplulukların önemine ve yeni olasılıklardan faydalanmanın önemine vurgu yapıyoruz.

Today at Apple ve ATÖLYE, “Perspektif İstanbul” programı ile yaratıcı akışkanlığı geliştirmeye, şehri onurlandırmaya ve iyi bir amaç için teknolojiyi benimsemeye kararlı topluluklar sayesinde keşfetmeye odaklanıyor. Yaratıcı keşifler aracılığıyla içinde yaşadığımız şehre, hayata dokunduğumuz yerlere ve en önemlisi de birbirimize karşı yeni, taze ve farklı perspektiflerle bakabilmenin yolunu açmayı umuyoruz. Yeni bakış açıları kazanarak gerçekliklerimizi de değiştirebiliriz. Bu sebeple diyoruz ki; hep beraber yeni bir perspektif keşfedelim ve yaratıcı potansiyelimizi kutlayalım.

Temalar

Yaratıcı Akışkanlık

Sürekli değişen ve çokdisiplinli yaratıcı pratiklere eğlenceli bir bakış.

  • Çokdisiplinli yaratıcılardan öğrenme ve üretme seansları.
  • Sanatçıların akışkan pratiklerini yansıtabilecekleri ifade özgürlüğü.
  • Çevrimiçi ve yüz yüze etkinlikler.

Şehrin çeşitliliğine ve yaratıcılığına övgü.

  • Yerel kültürün çeşitli unsurları.
  • Bağdat Caddesi’nin hikâyesi ve kültürü.
  • Duyusal deneyimlerin oluşturduğu kolektif hafıza.

İstanbul

İyilik için Teknoloji

Teknoloji dünyasındaki yeni pratiklere ve onların yaratabileceği pozitif sosyal etkiye bir çağrı.

  • Sürdürülebilir gelecek üzerine çalışan sanatçılara dikkat çekme.
  • Demokratikleşen teknoloji erişimi ve bunun yarattığı sosyal sonuçların farkındalığı.