PERFORMANS

More Than I Want to Know About I

Piknik Works
Yaratıcı Akışkanlık

22 Ekim Cuma

18:00 – 20:00

Apple Bağdat Caddesi

Geçmiş Etkinlik

Perspektif İstanbul’un ilk etkinliği More Than I Want to Know About I performansında Piknik Works’e katılın. Topluluk ‘performatif çizim’ serisine ait bu çalışmayla, gündelik hayatta aklınıza gelmeyecek soruları yöneltecek. iPad üzerinde çizim yaparak ve yazarak bu sorulara kendi yanıtlarınızla katılın. Fikirlerinizi hep birlikte oluşturulacak dijital duvar görseline taşıyın ve açılışı kutlayın.


Moderatör: Emre Erbirer

Piknik Works

Performans Sanatçıları

Piknik Works, multidisipliner bir yaklaşımla farklı mecralar üzerinden gündelik yaşamın izini süren bir kolektif. Bir şeyleri anlamak, hayal etmek ve anlatmak için çizimi ana araç olarak kullanıyor. Sanat, mimari ve grafik alanlarının sınırlarını ayırt etmeden, aralarındaki muğlak bölgede yer alan Piknik, 2016 yılında Oğul Öztunç ve Atıl Aggündüz tarafından kuruldu ve şu anda Melodi Gülbaba, Burçe Gökhun ve Umut Müezzinoğlu’nun da yer aldığı bir ekipten oluşuyor.

“Piknik Works olarak, çağın getirdiği multidisipliner tutumun izini sürüyoruz. İfade biçimimizi çoğunlukla sanat, mimari ve grafik alanları üzerinden tanımlıyoruz.”

Moderatör
Emre Erbirer

Yaratıcı Platform Yöneticisi